Startinfo

Om te starten met een zaak, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. We geven hier een opsomming, maar bekijken in het kennismakingsgesprek wat in jouw specifiek geval van toepassing is en wat niet.

 1. Minstens 18 jaar zijn.

 2. Je basiskennis bedrijfsbeheer kan je bewijzen aan de hand van een diploma of op basis van ervaring. In een eenmanszaak volstaat het dat je echtgenoot, partner, een familielid tot en met de derde graad of een bediende met verantwoordelijkheid dat kan bewijzen, indien je zelf niet in aanmerking komt. Je kan echter ook zelf je attest bedrijfsbeheer behalen. We helpen je hier graag verder mee tijdens onze begeleiding.

 3. Voor 34 gereglementeerde beroepen is een bewijs van beroepskennis noodzakelijk.

 4. Moeten er nog extra vergunningen aangevraagd worden?

 5. Open een zichtrekening op jouw naam of op die van je vennootschap.

 6. Voor alle verdere formaliteiten staan wij je bij in de voorbereidingsfase, zoals:
  • inschrijving ondernemersloket;
  • activering BTW-nummer;
  • aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds;
  • aansluiten bij ziekenfonds.

 7. In overleg met je boekhouder wordt uitgezocht of je start als eenmanszaak of als vennootschap.

 8. Voor vrije beroepen gelden enkele specifieke regels, die we in de voorbereidende begeleiding ten gronde uitleggen.

 9. Steunmaatregelen voor starters

  Die  leggen we graag uit in de begeleidingsfase. Hier enkele nuttige weetjes:
  • Behoud van recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting van de zelfstandige activiteit, binnen bepaalde termijn.
  • Werknemers die een volledige loopbaanonderbreking nemen om een zaak te starten in het kader van tijdskrediet kunnen voor maximum één jaar een onderbrekingsuitkering genieten bij de RVA, op voorwaarde dat deze zelfstandige activiteit al ten minste 12 maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet werd uitgeoefend (in bijberoep).
  • Beginnende zelfstandigen betalen de eerste drie jaar voorlopige bijdragen, die in het vierde jaar geregulariseerd worden. Om financiële overlast te vermijden, kan de bijdrage in het vierde jaar verminderd worden met 15%, maar kan niet meer bedragen dan 125 euro.
  • Vennootschappen kunnen gedurende de eerste drie jaar na hun oprichting vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage.
  • Als startende zelfstandige kan je vrijgesteld worden van belastingsverhoging bij onvoldoende voorafbetaling.

 10. Subsidies
  • De Ondernemerschapsportefeuille (ook wel BEA of Budget voor Economisch Advies) genoemd, laat de kmo’s toe subsidies aan te vragen voor opleiding, advies, kennisoverdracht en mentorschap. De overheid betaalt twee derde van de kost van de dienstverlening en bedraagt maximum 5.000 euro.
  • De Groeipremie biedt een subsidie voor investeringen van minstens 25.000 euro. Voor startende ondernemers is dat minimaal 12.500 euro. Steunaanvragen  dien je in via een oproepsysteem.
  • Bij aanwerving van personeel voorziet de overheid diverse steunmaatregelen, die we bij eventuele aanwerving met jou bekijken.
  • De Waarborgregeling biedt de mogelijkheid om de Vlaamse overheid tot 75% van de lening te laten waarborgen, indien je zelf te weinig waarborgen bij bankkrediet kunt garanderen.
 • Ons aanbod

  Wil je met de steun van het Participatiefonds starten, dan moeten we een keuze maken uit de verschillende producten. Ze verschillen naargelang de behoeften van je zaak, de activiteit waarmee je wil starten en de doelgroep waartoe je behoort.

  Lees meer
 • Startinfo

  Om te starten met een zaak, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. We geven hier een opsomming, maar bekijken in het kennismakingsgesprek wat in jouw specifiek geval van toepassing is en wat niet.

  Lees meer
 • Startprocedure

  Hoe start je nu je eigen zaak? Voor elke ondernemer is dat een ander verhaal, voor elke onderneming is dat een andere procedure. Daarom zoeken wij als steunpunt voor jou de gepaste procedures en formaliteiten, die aansluiten bij jouw visie.

  Lees meer