Checklist voor het opstarten van je zaak

1. Verkeerde huisvesting

 • Ken je de bestemming van de locaties in de buurt van je bedrijf?
 • Heb je je deskundig laten adviseren over je bedrijfslocatie?
 • Is de prijs die je moet betalen ongeveer op hetzelfde niveau als vergelijkbare panden in de omgeving? Hoe weet je dat?
 • Sluit je bedrijf aan bij de andere bedrijven in je omgeving?


2. Onduidelijke afspraken

 • Zijn je huwelijksvoorwaarden geregeld?
 • Zijn afspraken met zakenpartners juridisch getoetst en vastgelegd?
 • Heb je geld moeten lenen? En afspraken daarop vastgelegd in een overeenkomst?
 • Wat gebeurt er met je bedrijf als je onverhoopt komt te overlijden?
 • Ben je voldoende verzekerd tegen risico's die de voortgang van je bedrijf in gevaar brengen?
 • Heb je je daarover laten adviseren?


3. Investeringen

 • Heb je verschillende offertes aangevraagd voor de apparatuur die je moet aanschaffen?
 • Heb je met een deskundige doorgenomen welke apparatuur je echt nodig hebt en hoe lang ze meegaat?
 • Kun je wel aanschaffen wat je echt nodig hebt?
 • Heb je berekend hoeveel geld je uiteindelijk terugziet van je investeringen?
 • Is er voldoende financiële ruimte om tegenvallers op te vangen?


4. Valse verwachtingen

 • Heeft een deskundige je omzet - en kostenverwachtingen beoordeeld? Weet je hoe je je minimumomzet moet berekenen? Kun je een liquiditeitsprognose opstellen? Is je budget voor reclame en representatie reëel begroot? Hoe lang kun je je bepaalde aanloopkosten permitteren voordat je in de problemen komt? Welke kosten moet je maken om opdrachten binnen te halen? Wat gebeurt er als je bepaalde financiële verplichtingen niet kunt nakomen?


5.  Wanbetalers

 • Ben je op de hoogte van de betalingscondities in je branche?
 • Hoe goed kun je omgaan met het maken van betalingsafspraken?
 • Op welke manier ga je debiteuren aanmanen?
 • Weet je hoe je van tevoren de kredietwaardigheid van een klant kunt nagaan?
 • Heb je gedacht aan een debiteuren- of kredietverzekering? Ben je op de hoogte van de voordelen en kosten?
 • Hoe goed kun je onderhandelen


6. Te grote voorraad

 • Weet je precies hoeveel voorraad je nodig hebt bij welke omzet?
 • Als je wilt profiteren van een kwantumkorting weet je dan hoe lang je hoeveel geld daarvoor moet vastzetten?
 • Weet je dat je je liquiditeitspositie kunt beschermen door te schuiven met bestelmomenten en de grootte van je bestellingen?
 • Weet je hoe scherp de leveringscondities van je leverancier zijn in vergelijking met anderen?
 • Ook voorraden verouderen. Weet je hoe snel dat bij jou gaat?
 • Sluit je voorraad feilloos aan op je omzetsnelheid en de houdbaarheid?
 • Ken je de 'voordelen' van oude of verouderde producten?


7. Te snelle aflossing van schulden

 • Heb je al met je financier gesproken over toekomstige investeringen?
 • Is je financier voldoende professioneel om mee te denken over extra leningen in plaats van aflossing?
 • Heb je een langetermijprognose gemaakt van de ontwikkeling van je omzet, je kosten, investeringen en aflossingen?
 • Weet je wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor bankkrediet en wat de verschillende financieringsvormen inhouden?
 • Heb je je investeringsbegroting en aflossingsschema door een accountant laten beoordelen op haalbaarheid?
 • Ken je de 'voordelen' van oude of verouderde producten?


8. Te hoge privé-uitgaven

 • Weet je precies welke uitgaven als privé of als zakelijk worden aangemerkt?
 • Ken je de persoonlijke fiscale gevolgen van de rechtsvorm die je voor je onderneming kiest?
 • Kun je voor een bepaalde periode privé structureel bezuinigen?
 • Stel dat je door liquiditeitsproblemen voorlopig je eigen salaris niet kunt opnemen. Wat gebeurt er dan?
 • Wat verdien je nu ten opzichte van vroeger?
 • Verdien je meer of minder dan je collega-ondernemers?


9. Gebrekkige administratie

 • Weet je welke administratieve gegevens je nodig hebt om een bedrijf goed te kunnen leiden?
 • Heb je je administratiesysteem doorgesproken met een deskundige?
 • ken je de betekenis van de verschillende kerngetallen en wat ze je kunnen vertellen?
 • Weet je al hoe je je bedrijfsresultaat gaat laten berekenen en wie gaat dat doen?
 • Heeft een balans en een V en W-rekening geen geheimen voor je?
 • heb je straks voldoende tijd en capaciteit om je administratie naar behoren te doen?
 • Heb je een geautomatiseerde administratie? Is die modern en actueel genoeg?
 • Heeft een pc geen geheimen voor je?
 • Kan je systeem meegroeien met je bedrijf?
 • Ken je de voordelen van telebankieren?


10. Personeel

 • Ben je op de hoogte van je taken en verantwoordelijkheden als werkgever?
 • Heb je de capaciteiten om je personeel gemotiveerd aan het werk te houden?
 • Ken je de verschillende soorten dienstverbanden die je kunt aangaan?
 • Weet je wat er allemaal in een arbeidscontract moet staan?
 • Heb je je goed laten voorlichten over de fiscale aspecten van de diverse arbeidscontracten?
 • Waar kun je terecht voor deskundig advies en ondersteuning voor je werving en selectie?
 • Heb je ook aan uitzendbureaus en het arbeidsbureau gedacht?


11. Tegenvallende omzet en verkoop

 • Kun je een betrouwbare inschatting maken hoeveel vraag er is naar je dienst of product?
 • Waarom moet iemand jouw product afnemen en niet dat van je concurrent?
 • Kun je de ontwikkelingen in de markt goed inschatten?
 • Wat weet je van marketing? Is dat voldoende, denk je?
 • Ken je je branche en de ontwikkelingen die daarin gaande zijn?
 • Kun je je product goed verkopen?
 • Hoe ga je je kennis op peil houden? Heb je daar voldoende tijd voor, denk je?
 • Op welke manier ga je je dienst of product straks verder ontwikkelen?


12. Help, de fiscus!

 • heb je in je liquiditeitsprognose ook rekening gehouden met belastingaanslagen?
 • Heb je al een BTW-nummer aangevraagd?
 • Weet je hoe je de verschillende belastingaanslagen moet verwerken?
 • ken je de consequenties van het te laat betalen van belasting?
 • Weet je welke privé-aanslagen je straks ontvangt?
 • Weet je wat de fiscale oudedagsreserve is en of die voor jou van toepassing is?


13. Lege of onevenwichtige orderportefeuille

 • Hoe ga je nieuwe klanten benaderen om opdrachten te werven
 • Weet je hoe je offertes moet uitbrengen?
 • Hoe verzorgd gaan je offertes eruitzien?
 • Op welke manier ga je vervolgorders binnenhalen?
 • ken je de termijn waarop je klanten opnieuw behoefte hebben aan je dienst of product?
 • Ken je de bandbreedte van je dienst of product?
 • Hoe wil je omgaan met opdrachten die eigenlijk buiten je mogelijkheden vallen, maar die wel heel aantrekkelijk zijn voor je omzet? Weet je wat je wel en niet aankunt?


14. Eenzaamheid

 • Kun je het werken als zelfstandig ondernemer wel aan?
 • Schroom je niet om hulp van anderen in te roepen als je er zelf niet uitkomt?
 • heb je voldoende deskundigen om je heen verzameld bij wie je aan kunt kloppen voor advies?
 • Welk vertrouwen heb je in je adviseurs? Kun je goed met ze overweg?
 • Wat betekenen teleurstellingen voor je?
 • Ben je in staat om jezelf voor langere tijd voor meer dan 100% te geven?

15. Onenigheid met je zakenpartner

 • Zijn jullie wederzijds overtuigd van jullie zakelijke kwaliteiten?
 • Is jullie verwachtingspatroon helder geformuleerd en goed op elkaar afgestemd?
 • Hoe gaan jullie de verdeling, de opbrengsten en kosten verdelen? Ben je ervan overtuigd dat je zakenpartner daar net zo over denkt als jij?
 • Sluiten jullie ideeën en verwachtingen ook aan bij ieders privé-situatie?
 • passen jullie niet alleen sociaal, maar ook qua ambitie bij elkaar?
 • Welke afspraken hebben jullie gemaakt over de toekomst van het bedrijf op de middellange en lange termijn?
 • Zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor beide partijen helder en duidelijk vastgelegd?


16. Onbegrip bij het thuisfront

 • Heb je je plannen voor je eigen bedrijf goed doorgesproken met het thuisfront?
 • Zijn alle privé-consequenties daarvan duidelijk, bijvoorbeeld als het gaat om wonen en jullie pensioen?
 • Zijn de gevolgen voor hobby's en vrije tijd ook duidelijk?
 • Passen je plannen ook bij de carrièreplannen van je partner?
 • Heb je een gezin of plannen daarvoor?
 • Wat vindt men thuis van je zakenpartner? Ook sympathiek?
Voor meer uitleg over problemen en oplossingen hieromtrent, Klik hier

Terug naar lijst