Waarop let een bank bij financiering?

JE BEDRIJF

Vraag je als ondernemer een krediet aan, dan moet je weten dat je bank let op je liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Liquiditeit zegt of je in staat bent aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Rentabiliteit zegt of je bedrijf gezond is. Solvabiliteit zegt of je bedrijf in staat is tegenvallers op te vangen. Om die reden moet je een aantal basisbegrippen begrijpen.

Debetzijde:

 • Vaste activa: productiemiddelen die langer dan een jaar meegaan.
 • Vlottende activa: productiemiddelen die minder dan een jaar meegaan.
 • Liquide middelen: alle vrije geldmiddelen van een onderneming.

Creditzijde:

 • Eigen vermogen: geld dat de eigenaar zelf in zijn zaak stak.
 • Vreemd vermogen lang: leningen met een looptijd dan langer dan een jaar.
 • Vreemd vermogen kort: leningen die binnen een jaar moeten worden terugbetaald.

Wil je een lening aanvragen, dan is solvabiliteit belangrijk. De solvabiliteit is het eigen vermogen/ het totale vermogen x 100%. In het algemeen is een solvabiliteit van 25% gewenst, ook al varieert dat per sector. De rentabiliteit bepaalt de levensvatbaarheid van je zaak.

 

BEN JIJ ONDERNEMER?

Een bank kijkt echter niet alleen naar je cijfers, maar ook naar de wijze waarop je de zaken aanpakt. Hoe meer de zaak van jou persoonlijk afhangt, hoe meer persoonlijke punten ze beoordelen. Hier volgt een greep uit de mogelijke vragen.

Persoonlijk

 • onderhandelingsvaardigheden
 • klantvriendelijkheid
 • leiding geven
 • kennis van je zaak
 • strategisch inzicht
 • kennis van de markt
 • financieel inzicht
 • zicht op risico en ermee omgaan
 • de wijze waarop jij je in de markt positioneert

Kwaliteit van het management

 • stevige organisatiestructuur
 • ervaring
 • goede opvolging
 • administratie
 • bijsturing na evaluatie

Bron: Accanto research

Terug naar lijst